Saturday, March 6, 2021

Interview: Effective Removal of US Sanctions and Iran's Full Compliance with JCPOA


بازار؛ گروه بین الملل: یکی از شگردهای ترامپ تغییر برچسب تحریمهایی بود که ذیل عنوان هسته ای مطرح شده بود. اگرچه چیزی به عنوان «تحریم هسته ای» در قوانین آمریکا به رسمیت شناحته نشده ولی در برجام این موضوع رسمیت یافته بود.

حال با بازگشت آمریکا به برجام ایران خواسته است که تمام تحریمهای ترامپ تحت هر عنوان و برچسب باید برچیده شود.

در گفتگوی خبرنگار بازار با دکتر «ابوالقاسم بینات» پژوهشگر فوق دکترای دانشگاه هاروارد آمریکا به بررسی این موضوع که بقای برجام در دوره بایدن به فرض احیای آن پرداخته شده که در ادامه آمده است.

دکتر «ابوالقاسم بینات» پژوهشگر فوق دکترای مرکز بلفر مدرسه کندی دانشگاه هاروارد آمریکا است. او دکترای خود را از دانشگاه سیراکیوس آمریکا اخذ کرده است. حوره مطالعاتی وی موضوع هسته ای ایران با تمرکز بر فرایندهای تصمیم گیری در برنامه هسته ای ایران است. وی همچنین در خصوص سیاست خارجی ایران، روابط بین المللی خاورمیانه، نقش هویت دولت در سیاست خارجی و رژیم تجاری خارجی ایران مطالعه و تحقیق دارد.

شما در مقاله اخیرتان که به صورت مشترک با دکتر سید حسین موسویان نوشته بودید استدلال کرده اید که مهمترین مسأله اصلی بین ایران و آمریکا سیاست و مسائل منطقه ای است و نه مسأله هسته ای. این نگرش به دیدگاه دولت آمریکا در خصوص برجام نزدیک است چرا که اوباما نیز برجام را گام اول برای بحث در مورد سایر موضوعات ایران می دید. بر این اساس اگر ایران با دولت بایدن در خصوص برجام به توافق برسد هیچ تضمینی وجود نخواهد داشت که این توافق بدون حل و فصل مسائل منطقه ای باقی بماند. نظر شما در این زمینه چیست؟
در اساس مشکل آمریکا با ایران بر میگردد به تضاد منافع جمهوری اسلامی با این کشور. تضاد منافع  به این معنی که انقلاب اسلامی و نظام برآمده از ان با هژمونی امریکا در جهان و حضور و نفوذ ان در منطقه در تقابل است و به عنوان رقیب و  بدیل آن به شمار می رود. مساله هسته ای برای آمریکا در اولویت اول بود و همچنان هست چون نمی خواهد نظامی که با آن در تضاد بنیادین هست از توانمندی هسته ای که به آن قابلیت ساخت سلاح اتمی می دهد برخوردار باشد. اگر چنین تضاد منافعی وجود نداشت مسلما این توانمندی هسته ای برای او اصلا یا اینقدر نگران کننده نبود.

مساله منطقه هم در همین چارچوب قابل ارزیابی است. سیاست و حضور منطقه ای ایران برای آمریکا مهم است. چون ایران اساسا یک قدرت منطقه ای است و فقط می تواند در منطقه خود منافع آمریکا و متحدان منطقه ای آن را  به طور جدی به چالش بکشد. تا زمانی که این تضاد منافع و تقابل وجود دارد، آمریکا درپی مهار قدرت  ایران خواهد بود. از این رو حفظ توافق هسته ای با چالش دائمی روبه رو خواهد بود چون آمریکا دائما به دنبال بازگرداندن اهرمهای چانه زنی از دست رفته خود در برجام خواهد بود تا بتواند ایران را  با آنها ترغیب یا مجبور به تغییر سیاستهای منطقه ایش کند.

ادامه مصاحبه در سایت "تحلیل بازار 


0 comments:

Post a Comment

Please keep your comments relevant to the specific post you are commenting on! Irrelevant comments will be deleted.